مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

بازمانده‌های اکران

در شرایطی که این روزها سینمای کشور عزیزمان ایران بیش از هر چیزی در تب و تاب اکران نوروزی به سر می برد و تهیه کنندگان فیلم هایی که حتی اندک امیدی نیز به موفقیت..

ادامه مطلب