مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی روشی تازه جهت درک زیاد بیماری‌های عصبی

محققان دانشگاه “براون”، روش جدیدی را جهت تصویربرداری فعالیت بین نورون‌های فردی در مغز ایجاد کرده و جهت دانشمندان ابزار قدرتمندی را در جهت بررسی بیماری‌های عصبی،

روشی تازه جهت درک زیاد بیماری‌های عصبی

روشی تازه جهت درک زیاد بیماری های عصبی

عبارات مهم : فعالیت

محققان دانشگاه “براون”، روش جدیدی را جهت تصویربرداری فعالیت بین نورون های فردی در مغز ایجاد کرده و جهت دانشمندان ابزار قدرتمندی را در جهت بررسی بیماری های عصبی، علل و درمان های احتمالی آنها فراهم کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از لینکف، این فناوری در مگس میوه آزمایش شده است و در حال حاضر منجر به نقشه برداری از مدارهای عصبی شده است که مربوط به غذا خوردن و مزه هست.

روشی تازه جهت درک زیاد بیماری‌های عصبی

این تکنولوژی تازه که “trans-tango” نام دارد، مشمول بر ارائه دو نوع از نورون های مهندسی ژنتیک شده است به یک حشره است.

یکی از این نورون ها هنگامی که در معرض یک پروتئین محرک خاص قرار می گیرد، روشن می شود.

محققان دانشگاه “براون”، روش جدیدی را جهت تصویربرداری فعالیت بین نورون‌های فردی در مغز ایجاد کرده و جهت دانشمندان ابزار قدرتمندی را در جهت بررسی بیماری‌های عصبی،

نوع دیگر این نورون ها مسئول تولید این پروتئین محرک و پروتئینی است که باعث می شود نورون ها خود را روشن کنند.

هنگامی که فعالیت الکتریکی بین دو نوع نورون اتفاق می افتد، پروتئین ها آزاد می شوند و اتصالات را می توان در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.

مزیت این تکنولوژی این است که با هر نوع نورونی کار می کند و به وسیله هیچ انتقال دهنده عصبی خاصی کنترل نمی شود.

روشی تازه جهت درک زیاد بیماری‌های عصبی

در این روش هر یک نورون هایی که از طریق یک سیناپس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند قابل مشاهده خواهند بود.

علاوه بر این، تکنولوژی تازه دانشمندان را قادر می سازد تا ارتباطات خاصی را جنبش یا متوقف کنند تا ببینند که کدامیک از نورون های دیگر به وسیله سیگنال تحت تاثیر قرار می گیرند.

محققان دانشگاه “براون”، روش جدیدی را جهت تصویربرداری فعالیت بین نورون‌های فردی در مغز ایجاد کرده و جهت دانشمندان ابزار قدرتمندی را در جهت بررسی بیماری‌های عصبی،

“گیلاد بارنا”، نویسنده مهم این پژوهش، در بیانیه ای اظهار کرد: “trans-tango” دسترسی ژنتیکی را در بستر اتصال فراهم می کند.”

در حالیکه این تکنولوژی در این مرحله تنها در حیوانات کوچک قابل استفاده هست، هنوز می تواند بینش های باور نکردنی راجع به نحوه کارکرد مغز را فراهم کند.

روشی تازه جهت درک زیاد بیماری‌های عصبی

واژه های کلیدی: فعالیت | بیماری | پروتئین | تکنولوژی | دانشمندان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs