مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی راهکارهای کم کردن ریسک زوال عقل

به گزارش مهر، محققان دانشگاه اونتاریو غربی کانادا دریافته اند اتخاذ سبک زندگی پیشگیری از سکته ممکن است به کم کردن بروز زوال عقل در سالمندان هم کمک کند.

راهکارهای کم کردن ریسک زوال عقل

راهکارهای کم کردن ریسک زوال عقل

عبارات مهم : انواع

ترک سیگار، تغذیه سالم و ورزش خطر مبتلا شدن به زوال عقل را کم کردن می دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه اونتاریو غربی کانادا دریافته اند اتخاذ سبک زندگی پیشگیری از سکته ممکن است به کم کردن بروز زوال عقل در سالمندان هم کمک کند.

راهکارهای کم کردن ریسک زوال عقل

تحقیقات نشان داد بعد از بکارگیری شیوه های پیشگیرانه در کنار رژیم غذایی سالم، ورزش، زندگی بدون دود سیگار و توتون، و مصرف داروی فشارخون طبق تجویز پزشک، ریسک سکته تا ۳۷.۹ درصد جهت افراد ۸۰ سال به اوج کم کردن می یابد. همچنین ریسک بروز زوال عقل تا ۱۵.۴ درصد کم کردن می یابد.

جاشوآ سراسولو، محقق ارشد، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد با پیروی از سبک زندگی پیشگیری از سکته، ما می توانیم احتمال بروز بعضی انواع زوال عقل را نیز محدود کنیم.»

به گزارش مهر، محققان دانشگاه اونتاریو غربی کانادا دریافته اند اتخاذ سبک زندگی پیشگیری از سکته ممکن است به کم کردن بروز زوال عقل در سالمندان هم کمک کند.

در این مطالعه محققان داده های ۵.۵ میلیون نفر را در اونتاریو کانادا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ جهت برآورد قیمت بروز سکته و زوال عقل بررسی کردند.

آنها از شرکت کنندگان درخواست کردند تا شیوه های پیشگیری از سکته را در پیش بگیرند. محققان مشاهده کردند با عوض کردن در سبک زندگی، ریسک سکته و بعضی انواع زوال عقل در این افراد کم کردن یافته بود.

به گفته محققان، اکثر سکته ها ناشی از محدودشدن جریان خون به مغز بوده و زوال عقل عروقی هم ناشی از کم کردن تامین خون جهت مغز هست. محققان اذعان می کنند افرادی که دچار سکته مغزی می شوند دوبرابر نیز در معرض مبتلا شدن به زوال عقل هستند.

راهکارهای کم کردن ریسک زوال عقل

واژه های کلیدی: انواع | زندگی | محققان | کانادا | پیشگیری | سبک زندگی | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs