مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

این جوری باچشمای غمگینت….. میشود فراموش کرد؟ زخم ها خوب میشن؟یا وصله پینه شون میکنیم؟ علی وزینی گندممو ندیدی که. من بعدتو نه همدان میام نه شیراز. توبرام زنده ای

پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

عبارات مهم : شیراز

آزاده نامداری منشتر شدن این تصویر در اینستاگرامش نوشت:

پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

این جوری باچشمای غمگینت….. میشود فراموش کرد؟ زخم ها خوب میشن؟یا وصله پینه شون میکنیم؟ علی وزینی گندممو ندیدی که. من بعدتو نه همدان میام نه شیراز. توبرام زنده ای چطور ممکنه بیام سریه سنگ و بهت نگاه کنم، نه… اردیبهشتمو لعنتی کردی رفیق… روحت شاده میدونم اماپس ماچی؟ علی!یعنی یه سال گذشت؟یایه قرن؟ توباماچه کردی.

این جوری باچشمای غمگینت….. میشود فراموش کرد؟ زخم ها خوب میشن؟یا وصله پینه شون میکنیم؟ علی وزینی گندممو ندیدی که. من بعدتو نه همدان میام نه شیراز. توبرام زنده ای

واژه های کلیدی: شیراز | اردیبهشت | آزاده نامداری | اخبار فرهنگی و هنری

پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

پست غمبار آزاده نامداری در اردیبهشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs