مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری آخرین اوضاع جمشید مشایخی در بیمارستان

جمشید مشایخی که به علت نارسایی کلیه در بیمارستان خوابیدن است در صورت مساعد بودن حالش روز جمعه ترخیص می شود.

آخرین اوضاع جمشید مشایخی در بیمارستان

آخرین اوضاع جمشید مشایخی در بیمارستان

عبارات مهم : آخرین

جمشید مشایخی که به علت نارسایی کلیه در بیمارستان خوابیدن است در صورت مساعد بودن حالش روز جمعه ترخیص می شود.

گیتی رئوفی، همسر این بازیگر در گفت و گو با ایسنا گفت: جمشید مشایخی به علت درد کلیه و تب شدید به بیمارستان انتقال یافته شد که پزشکان مسئله ایشان را نارسایی کلیه اعلام کردند.

آخرین اوضاع جمشید مشایخی در بیمارستان

وی ادامه داد: پنج روز از خوابیدن شدن ایشان می گذرد و خوشبختانه حالشان بهتر شده است و فردا آزمایش ها به آخر خواهد رسید.

همسر مشایخی گفت: ایشان روز گذشته با نوه ارزش که خارج از کشور هستند تلفنی صحبت کردند و این در روحیه ارزش بسیار موثر بود و امیدواریم با تمام شدن معالجات روز جمعه از بیمارستان مرخص شوند.

جمشید مشایخی که به علت نارسایی کلیه در بیمارستان خوابیدن است در صورت مساعد بودن حالش روز جمعه ترخیص می شود.

واژه های کلیدی: آخرین | مشایخی | خوابیدن | بیمارستان | جمشید مشایخی | نارسایی کلیه | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs