مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف سیاره ابرزمین قابل سکونت در فاصله 21 سال نوری

دانشمندان سیاره ای ابرزمین در فاصله 21 سال نوری زمین کشف کرده اند که ممکن است قابل سکونت باشد.

کشف سیاره ابرزمین قابل سکونت در فاصله 21 سال نوری

کشف سیاره ابرزمین قابل سکونت در فاصله 21 سال نوری

عبارات مهم : ستاره

دانشمندان سیاره ای ابرزمین در فاصله 21 سال نوری زمین کشف کرده اند که ممکن است قابل سکونت باشد.

به گزارش ایرنا از نشریه انگلیسی دیلی میل، دانشمندان سیاره ای تازه کشف کرده اند که 21 سال نوری از زمین فاصله و سه برابر زمین جرم دارد و گفته می شود دنیایی صخره ای است و احتمالا به اندازه ای خنک باشد که آب مایع را در خود نگه دارد.

کشف سیاره ابرزمین قابل سکونت در فاصله 21 سال نوری

این سیاره در امتداد لبه داخلی ناحیه قابل سکونت ستاره کوتوله قرمز می چرخد و محققان اکنون امیدوارند اتمسفر و دیگر مختصات آن را جهت دریافت بهتر از پتانسیل های آن به منظور امکان زندگی بشناسند.

محققان در موسسه اختر نجوم جزایر قناری این سیاره را با استفاده از تلسکوپ ملی گالیله 3.6 متری کشف کرده اند.

دانشمندان سیاره ای ابرزمین در فاصله 21 سال نوری زمین کشف کرده اند که ممکن است قابل سکونت باشد.

هر یک دور کامل مداری این سیاره تقریبا 14 روز طول می کشد، دانشمندان برآورد می کنند سیاره حدودا 2.8 زمین جرم داشته باشد و هشت دهم واحد نجومی از ستاره آن مستقر باشد که آن را در منطقه قابل سکونت قرار می دهد.

آلخاندرو سوآور مسکارنو یکی از پژوهشگران این طرح می گوید: ستاره کوتوله قرمز، ستاره ای نسبتا سرد است و این سیاره در لبه منطقه قابل سکونت آن واقع شده است است که آب مایع روی سطح باقی می ماند.

در واقع بسته به ابر پوشاننده اتمسفر آن و به علت حرکت مداری آن می تواند قابل سکونت باشد.

کشف سیاره ابرزمین قابل سکونت در فاصله 21 سال نوری

سیاره تازه نسبتا به منظومه شمسی نزدیک است و محققان می گویند کم جرم ترین سیاره از جمله سیاره های ابرزمینی باشد که تاکنون پیدا شده است است.

به گفته رافایل ربولو یکی از دانشمندان این گروه، محققان در ادامه تلاش می کنند این سیاره را در حالی که از جلوی ستاره آن عبور می کند زیر نظر بگیرند تا زیاد از اوضاع آن مطلع شده است و اتمسفر آن را شناسایی کنند.

دانشمندان سیاره ای ابرزمین در فاصله 21 سال نوری زمین کشف کرده اند که ممکن است قابل سکونت باشد.

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | محققان | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs