مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی امنیت کشورها در داخل تولید می‌شود و دخالت‌های منطقه‌ای یا خارجی را نمی‌پذیرد / وزیر خارجه بحرین

وزیر خارجه بحرین در تصویر العمل به سخنان وزیر خارجه کشورمان مدعی شد: امنیت کشورها در داخل تولید می‌شود و دخالت خارجی را نمی‌پذیرد.

امنیت کشورها در داخل تولید می‌شود و دخالت‌های منطقه‌ای یا خارجی را نمی‌پذیرد / وزیر خارجه بحرین

وزیر خارجه بحرین: امنیت کشورها در داخل تولید می شود و دخالت های منطقه ای یا خارجی را نمی پذیرد

عبارات مهم : امنیت

وزیر خارجه بحرین در تصویر العمل به سخنان وزیر خارجه کشورمان مدعی شد: امنیت کشورها در داخل تولید می شود و دخالت خارجی را نمی پذیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از عکاظ، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در صفحه توئیتر خود مدعی شد: ظریف می گوید که امنیت منطقه در داخل تولید می شود و نمی توان آن را از خارج خرید. ما به او می گوییم که امنیت کشورها در داخل تولید می شود و دخالت های منطقه ای یا خارجی را نمی پذیرد.

امنیت کشورها در داخل تولید می‌شود و دخالت‌های منطقه‌ای یا خارجی را نمی‌پذیرد / وزیر خارجه بحرین

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در برنامه گفت وگوی خاص خبری از شبکه دو سیما ضمن اشاره به شهیدانی که کشور عزیزمان ایران در مبارزه با تروریسم تکفیری داشته از جمله شهید حججی و گرامیداشت یاد او خاطرنشان کرد: این ها دلایلی است که باعث می شود ما توجه خاص ای به منطقه داشته باشیم. کشور عزیزمان ایران در این منطقه تنها کشوری است که امنیت خود را از خود می گیرد. در واقع ما اطمینان را از مردم می گیریم. ما پیشرفت مان را از مردم می گیریم، جهت پیشرفت، نگاه مان به داخل است و امنیت ما از درون کشور تولید می شود.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه با تاکید بر این که کشورهای منطقه باید به این باور برسند که امنیت از داخل این منطقه باید تامین شود، تصریح کرد: امنیت خریدنی نیست، بلکه امنیت باید در داخل خود منطقه و به وسیله کشورهای منطقه ایجاد شود.

وزیر خارجه بحرین در تصویر العمل به سخنان وزیر خارجه کشورمان مدعی شد: امنیت کشورها در داخل تولید می‌شود و دخالت خارجی را نمی‌پذیرد.

واژه های کلیدی: امنیت | بحرین | خارجی | کشورها | وزیر خارجه کشور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs