مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث گرفتار شدن «اف جی کروز» در زاینده‌رود!

بعدازظهر دیروز جمعه سرنشینان تویوتا اف جی کروز قصد عبور از عرض زاینده رود را داشتند که در وسط رودخانه گرفتار شدند.

گرفتار شدن «اف جی کروز» در زاینده‌رود!

گرفتار شدن «اف جی کروز» در زاینده رود!

عبارات مهم : اخبار

بعدازظهر دیروز جمعه سرنشینان تویوتا اف جی کروز قصد عبور از عرض زاینده رود را داشتند که در وسط رودخانه گرفتار شدند.

گرفتار شدن «اف جی کروز» در زاینده‌رود!

اخبار حوادث – مشرق نیوز

بعدازظهر دیروز جمعه سرنشینان تویوتا اف جی کروز قصد عبور از عرض زاینده رود را داشتند که در وسط رودخانه گرفتار شدند.

واژه های کلیدی: اخبار | حوادث | تویوتا | رودخانه | زاینده رود | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs