مقابل جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مقابل: جادویی روزنامه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی نباید هنگامی که صحبت از فساد می‌‌‌شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود / شهردار تهران

​گردهمایی مدیران ارشد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه و زیاد کردن بهره‌وری در دوره تازه مدیریت شهری برگزار شد.

نباید هنگامی که صحبت از فساد می‌‌‌شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود / شهردار تهران

شهردار تهران: نباید هنگامی که صحبت از فساد می شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود

عبارات مهم : ایران

​گردهمایی مدیران ارشد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه و زیاد کردن بهره وری در دوره تازه مدیریت شهری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سید محمدعلی افشانی در گردهمایی مدیران شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن برشمردن وقت ها و چالش های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر تلاش جهت به دست آوردن رضایت شهروندان پایتخت تاکید کرد.

نباید هنگامی که صحبت از فساد می‌‌‌شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود / شهردار تهران

وی با بیان اینکه مردم منتظر پاسخ های مساعد از طرف مدیریت شهری هستند، اظهار داشت: نباید هنگامی که صحبت از فساد می شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه هر مدیری باید دارای تحلیل سیاسی باشد، اظهار داشت: داشتن تحلیل دقیق از شرایط باعث می شود تا بهتر و دقیق تَر به اوضاع اطراف احاطه داشته و به ساماندهی امور بپردازیم.

​گردهمایی مدیران ارشد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه و زیاد کردن بهره‌وری در دوره تازه مدیریت شهری برگزار شد.

افشانی ضمن تاکید بر کارکردهای مهم شهرداری و مطالباتی که شهروندان خواستار آن هستند، تصریح کرد: نباید با رها کردن وظایف اصلی، کارکردهایی که برعهده شهرداری نیستند را پذیرا باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تأمین درآمد جهت شهرداری بدون فروش شهر، یک ضرورت هست، خاطرنشان کرد: باید با خلق ایده ها به سمت فضای زیاد جهت بهتر اداره کردن شهر برویم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان این مطلب که روزانه از سوی شهروندان مورد قضاوت قرار می گیریم، ابراز داشت: زمانی می توانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم که در حوزه ماموریت مهم خودمان حرکت کنیم.

نباید هنگامی که صحبت از فساد می‌‌‌شود، نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شنیده شود / شهردار تهران

افشانی این توصیه را نیز مورد تاکید قرار داد که شهرداران مناطق ٢٢ گانه باید با تعریف پروژه های کوچک در همه محلات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موجبات رضایت خاطر و آرامش شهروندان را فراهم کنند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs